Organik Gübre

Gübre, ne olduğu fark etmeksizin, bitkinin gelişimini pozitif bağlamda etkileyen bütün maddelere verilen isimdir. Bitkileri hızlı büyütmek için kullanılan kimyasallara da gübre adı verilir. Organik tarım için kullanılan organik maddelere de aynı şekilde organik gübre adı verilir. Yüzyıllardan beri kullanılmakta olan en bilinen gübre, hayvan atıkları kullanılması yolu ile yapılan gübrelemedir. Hayvan atıkları bilinen en doğal gübredir. Gübreleme, herhangi bir yöntem ile, bitkilerin toprakta ihtiyaç duyabilecekleri bütün mineralleri ve maddeleri, toprağa aktarıyor olmaktır. Gübreleme, eski dönemlerde daha çok kimyasal yollarla yapılırken, son zamanlarda organik tarım ve organik gübre kullanımı, kimyasal gübrenin çevreye zarar verdiğinin anlaşılması üzerine artış göstermiştir. Bu sebepten dolayı ürünlerde tat ve aroma artışı sağladığı gibi çevreye olan yararı bakımından organik gübre ürünlerimizi tercih ediniz.

Gübre Çeşitleri Nelerdir?

Gübreler, yapısına ve uygulama şekillerine göre ikiye ayrılacaktır. Yapısına göre gübre çeşitleri;

 • Kimyasal gübreler,
 • Organik gübreler

Şeklindedir. Kimyasal gübreler, artık kullanım oranı olabildiğine azalmış gübre çeşitleridir. Kimyasal gübre, içeriğinde barındırdığı toprağın yapısına zarar vermekte olan elementler nedeniyle, faydalı addedilmez. Organik gübreler ise, içeriği bakımından hem bitkiler için, hem de toprağın yapısı için çok daha faydalıdır. Uygulama şekillerine göre gübreler;

 • Taban,
 • Damlama,
 • Yaprak

Olarak çeşitlilik gösterir. Organik gübre tercihiniz için muhteşem etkiye sahip ürünlerimizi tercih ediniz.

Organik Gübre Çeşitleri Nedir?

Organik gübreleme, çevreye oldukça faydalı olduğundan ve kullanıldığında daha verimli sonuçlar yarattığından, kimyasal gübrelemeye göre daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Organik gübreleme çeşitleri şu şekilde ayrılır;

 • Hayvan dışkıları ile gübreleme,
 • Yeşil gübreleme yöntemleri,
 • Hümik asit gübreleme,
 • Kompost,
 • Turba yaprağı

Hayvan dışkıları gübreleme, hayvan dışkısı kompostlanarak elde edilir. Solucan gübresi de organik gübre sıvı ya da katı olabilme şekliyle, hayvan gübresi kategorisinde yer alır. Yeşil gübre; baklagil, buğdaygil klasmanında yer alan bitkilerin yetiştirilerek toprak altına yerleştirilmesi şekliyle yapılan bir organik gübre yöntemidir. Hümik asit, organik gübre parçalanılarak elde edilen bir gübre yöntemidir. Bu gübre ile toprağın ihtiyacı olan, kükürt, demir ve çinko gereksinimleri sağlanır. Kompost, bitkisel ya da hayvansal atıkların parçalanarak gübre haline getirilmesi yöntemi ile sağlanan bir organik gübreleme şeklidir. Kompost ile elde edilen organik gübre fiyatları, diğerleri ile kıyaslandığında daha uygundur. Turba yaprağı adı verilen organik gübreleme, bataklıklar ya da göl kıyılarında oluşan maddelerin toprak ile bir araya gelmeleri sonucu oluşturdukları oldukça geniş besin elementlerine sahip bir gübre çeşitidir. Organik gübreler katı olarak kullanılabilecekleri gibi, çözelti haline getirilerek sıvı gübre olarak da kullanılabilirler. Organik gübrelerin fiyatları için mutlaka bizden teklif alınız.

Organik Gübrelerin Faydaları Nelerdir?

Organik gübrenin ziraat bilimciler tarafından desteklenmesinin elbette geçerli sebepleri vardır. Organik gübre bir toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını iyileştirir. Organik gübrelerin faydaları şöyledir;
Organik gübre toprağı sıkılaştırır bu şekilde erozyon tehlikesi azalır.

Toprak daha verimli bir şekilde suyu ve havayı bünyesine alır, bu şekilde bitkiler daha rahat gelişir.
Organik gübre kullanımı sayesinde, bitkilerin ihtiyaç duyduğu elementler toprağa aktarılır. Toprağın PH ve tuz oranı dengelenir. Organik gübre faydaları düşünüldüğünde fiyatları o kadar da fazla değildir.

Doğal Gübreler Nelerdir?

Doğal olarak isimlendirilen gübreler, insanlar tarafından suni yollarla üretilmeyen, bitkilerin ve hayvanların atıklarından elde edilen gübrelere verilen isimdir. Doğal gübrelerin bir diğer adı, organik gübrelerdir. Bu gübreler, kimyasal olanlara oranla, toprağa daha yavaş ve daha etkili bir biçimde karışırlar. Böylece gübre, toprağın su emme özelliğinin artırılması, PH oranının düzeltilmesi gibi faydaları sağlayacaktır. Yağmur suları ile birlikte, toprakta var olan özellikle azot ve diğer elementler yok olurlar. Doğal gübre, bu elementlerin kalıcılığını artırır. Yeşil gübre, ahır gübresi ve kompost en doğal gübreler kategorisine girer. Solucan gübresi ürünlerimizi denemenizi tavsiye ediyoruz. Birçok üretici deneyip onaylamıştır.

Tarım, dünyanın pek çok bölgesinde gerçekleştirilen, hem belirli bir maddiyat hem de sağlıklı yiyecek elde etme yöntemidir. Kişilerin tarım yapıyor olmasının sebepleri arasında elde edilecek ürünlerin, toprağın yapısına ve çevreye en az zarar verilerek elde edilmesinin amaçlanması da yer alır. Çiftçiler, ziraat bilimciler, tarımdan verim alabilmeleri için, yetiştirdikleri bitkileri ve yetiştirme işleminin gerçekleştiği toprağı tanımaları gerektiğinin bilincindedirler. Aksi takdirde, hiçbir üründen sonuç alınamayacaktır. Yetiştirilen ürünlerden, en iyi verimlerin alınması için, yetiştiriciler gübreleme yöntemleri kullanırlar. Eskiden kullanılan kimyasal gübrelemenin yerini artık organik gübreleme yöntemleri almaktadır. Buna eş değer olarak da organik gübre firmaları sayısı artış göstermiştir.

Organik gübre ihtiyaçlarınız için her türlü bitkilerinizde, sebze ve meyvelerinizde etkili güce sahip bizim ürünlerimizi kullandığınız taktirde erken çiçeklenme, erken hasat, kalite ve verim artışı, hastalıklara karşı direnç kazanımı, toplam gübreleme maliyetinde azalma olacak ve bu sayede hem tüketici hemde üretici kazanacaktır. Organik gübre ihtiyacınız için websitemiz üzerinden fiyat alıp sipariş veriniz.

Organik Gübre Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Organik gübre kullanımı, gübreleme işlemini yapılacak olan toprağa ve yetiştirilen bitkiye göre değişiklik gösteriyor olacaktır. Bu nedenle, satın alınan organik gübre, herhangi bir şekilde ve aynı oranlarda kullanılmamalıdır. Çoğu zaman alınan gübre paketlerinde, gübrenin nasıl şekillerde kullanılması gerektiği, ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Toprağın gübre ihtiyacının tespit edilebilmesi için, öncelikli olarak bir gübre analizi yapıyor olmak şarttır. Daha sonra toprağın ihtiyaç duyduğu gübre toprağa verilmelidir. Yapılan araştırmalara göre özellikle Karadeniz kıyılarında ve Trakya bölgesinde yer alan toprakların, verim bakımından fakir olduğu ortaya çıkmıştır. Buradaki topraklar, özellik olarak, kireç oranı ve PH derecesi fazla olan, fosfor, potasyum, çinko ve demir oranları az olan topraklardır. Özellikle bu bölgelerde verimli bir ürün yetiştiriciliği yapılması isteniyorsa, düzenli olarak gübreleme yapılmalıdır. Yapılan yanlış gübreleme işlemleri bitkilerin tahribatına sebep olur.

Organik Gübreler Nelerdir?

Pek çok doğal madde organik gübre olarak kullanılmaktadır. Özellikle kümes hayvanları, büyükbaş ve küçük baş hayvan dışkılarından elde edilen olgular, en organik gübre çeşitleri arasında yer alır. Organik gübre olarak isimlendirilen farklı maddeler şu şekilde sıralanacaktır;

 • Keten, kenevir, tütün, buğday, arpa, yulaf sapı,
 • Patates, kayın, meşe yaprakları,
 • Mısır koçanları,
 • Kanalizasyon atıkları,

Bazı yanlış bilinenin aksine, taze hayvan dışkısı, organik gübre olarak kullanılmaz. Bunun sebebi, taze hayvan dışkılarında bulunan karbon ve azot miktarlarının, bitkilere zarar verecek seviyede olmasıdır.

Organik Gübre ve Kimyasal Gübre Farkları

Kimyasal gübreler, yapay yollarla üretilen katı ya da sıvı modülleri bulunabilen gübre çeşitleridir. Kimyasal gübrelerin farklı şekilleri bulunmaktadır bunlar;

 • Azotlu gübre,
 • Amonyak,
 • Amonyum nitrat,
 • Üre,
 • Fosfatlı gübreler,
 • Potasyumlu gübreler,
 • Kompoze gübreler

Şeklindedir. Bu kimyasallar, elde edilen ürünün kaliteli görünmesini sağlıyor olabilirler fakat, kimya değerleri değişen ürün, yeterli besin seviyesine sahip olmayacaktır. Bu nedenle, bu şekilde üretilen kimyasal gübreler, sağlık açısından faydalı değillerdir. Aynı zamanda bu gübrelerin, çevreye zarar veriyor oldukları da tespit edilmiştir. Bu nedenle kişiler, gübre satın alırlarken, organik gübre kullanmaya dikkat etmelilerdir. Organik gübreler, bünyelerinde barındırdıkları besin elementleri sayesinde, bitkilere doğal yollardan takviye sağlarlar ve aynı anda toprağın yapısını bozmazlar. Kimyasal gübre kullanılan bir alanın gübre ihtiyacı daha sık olacakken, organik gübre kullanılan alanlarda gübre ihtiyacı çok daha seyrek olmaktadır. Organik gübre kullanan üretici ürünlerindeki tat ve aroma artışını gözlemleyecektir. Organik gübre ürünümüzü mutlaka deneyip tecrübe ediniz.

Bitkiler Gelişimleri İçin Nelere İhtiyaç Duyarlar?

Bitkiler, hassas varlıklardır. Doğada kendi kendilerine yetiştikleri zamanlarda, bitkilerin büyük bir kısmı, çekirdeği oldukça büyük ve yemiş bölümü az miktarda olan bitkilerdi. Zamanla insanlık, bitkilerin genetiğini değiştirdi ve daha yenilebilir bir hale getirdi. Şu anda elde edilen, marketlerden satın alınan bitkiler, küçük çekirdekli fakat yemiş kısmı dolgun bitkilerdir. Bu DNA değişikliği de bitkilerin yaşam koşullarını değiştirdi. Bitki, yetişmesi için bir takım elementlere ihtiyaç duyar. Bitkinin ihtiyaç duyduğu ve muhakkak edinmesi gerektiği elementleri, şöyle sıralarız;

 • Azot,
 • Fosfor,
 • Kalsiyum,
 • Magnezyum,
 • Kükürt

Bu bahsedilenler, makro elementlerdir. Bir de mikro elementler söz konusudur. Bunlar;

 • Demir,
 • Çinko,
 • Bakır,
 • Mangan,
 • Bor,
 • Klor,
 • Molibben

Şeklindedir. Bitkinin söz konusu elementleri almaması, ya da bu elementlerden bir kısmına erişememesi, zarar anlamına gelir. Bitki yeterince gelişemez ve bu nedenle yapılan tarımdan kaliteli bir sonuç alınamaz. Bitkilerin yeterli seviyede gelişip gelişemediklerini, anormallikleri anlayabilmek için kişiler tarlaları zaman zaman incelemelidir ve toprak analizlerini yaptırmalıdır. Organik gübre üretimimizi organik solucan gübresi kullanarak elde ettiğimiz için aklınıza gelebilecek her türlü bitkilerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Yeterli Beslenmeyen Bitkilerde Meydana Gelen Rahatsızlıklar

Bitkiler de diğer tüm canlılar gibi ihtiyaçları olan besinleri alamadıklarında, hastalıklara yakalanırlar. Bitkilerin ihtiyaçları olan besinleri edinememeleri, toprakların yeterli seviyede besin içermemesi ve zararlı maddeler barındırmasından ileri gelir. En sık görülen bitki hastalıkları, ve bitkilerin bu hastalıklara yakalanma sebepleri şöyledir;

 • Bitkilerin yeterli klorofil edinememesi sebebiyle görülen ve sararmaya yol açan Kloroz,
 • Dokuların canlılığını kaybetmesi nedeniyle oluşan nekroz,
 • Damarlar arasında ya da lokal bölgelerde yanmış bir görüntü veren, sararma hastalığı,
 • Beneklenmeler,
 • Bitkide fazladan oluşan antosiyan nedeniyle oluşan morarmalar,
 • Rozetleşmeler,
 • Bodurlaşmalar

Bu hastalıklar, bitkilerin kimi zaman ölmesine kimi zaman da anormal gelişmesine yol açar. Bu bitki hastalıkları, çinko, fosfor gibi bazı besin kaynaklarına erişim olmamasından kaynaklanıyor oldukları gibi, kimi zaman bu maddelerin aşırı alımı nedeniyle de oluşuyor olabilirler. Bunların önüne geçmek için organik gübre ürünlerimizi tercih ediniz.

Her Toprak Her Bitki İçin Uygun mudur?

Toprakların yapısı, her zaman her bitki için aynı derecede verim içermez. Bu nedenle, her bitki her iklim koşulunda yetiştirilmemektedir. Kimi zaman erozyon nedeniyle, kimi zaman da toprağın bitkiler tarafından uzun zamandır kullanılıyor olması gibi sebeplerle, toprak verimini yitirir. Bir toprağın verim seviyesini artırmak için yapılabilecek çeşitli ihtimaller mevcuttur. Bu ihtimaller;

 • Toprakta var olması gereken stabil besinlerin yeniden toprağa takviyesi yapılarak,
 • Bitkilerin uzun süre topraktan faydalanarak aldıkları elementler, toprağa yeniden geri verilerek

Gerçekleştirilebilir. Tüm bunların ise tarım biliminde adı, gübrelemedir. Gübreleme ile bir toprağın verimi artırılır, normalde olabileceğinde daha kaliteli ürünler edinilmesi sağlanır ve tarım yapan kişi, zarara uğramaz. Kimyasal ya da organik gübreleme sıvı ve katı şekillerde olabilir. Aynı şekilde kendi organik gübre ürünlerimizi katı ve sıvı formlarda sipariş edebilirsiniz.

Türkiye’de Gübre Kullanımı Gerekli midir?

Gübre ihtiyacının doğmasının en büyük sebebi, toprakta, doğal yollarla var olması gereken besinlerin çeşitli sebeplerden dolayı yok olmasıdır. Türkiye’de var olan topraklar, her ne kadar tarıma ülkede çok önem veriliyor olunsa da aslında besin değeri açısından fakir topraklardır. Bu duruma sebep olan olaylar ise şöyledir;

 • Tarımı yapılmakta olan besinler, uzun süreden beri genetikleri değiştirildiğinden, artık daha farklı ihtiyaçlara sahip olmuşlardır. Bu besin ihtiyaçları ise, ancak suni yollarla karşılanabilmektedir.
 • Türkiye’de yapılan tarım yaklaşık 10.000 yıl öncesine dayanır. Bu kadar uzun bir süre toprakların kullanılıyor olması, toprakların kendilerini doğru orantılı bir biçimde yenileyemiyor oldukları göz önünde bulundurulduğunda, toprak verimini azaltmıştır.
 • Türkiye’de yanlış ağaçlandırma sebepleri ile, pek çok defa erozyon meydana gelmiştir. Erozyon ise, bilindiği üzere toprağın verimli kısmını yok etmektedir.

Bu sebeplerden dolayı, Türkiye’de organik gübreleme olayına özen gösterilmesi önem taşımaktadır. Organik gübre siparişiniz için iletişime geçiniz.

Taze Hayvan Dışkısı Neden Kompostlanır?

Hayvan dışkısının organik gübreye dönüşebilmesi için izlenmesi gereken bir kompostlama yöntemi bulunur. Kompostlamanın en öncelikli sebebi, hayvan dışkısı tazeyken barındırdığı kokunun çevreye oldukça zarar vermesidir. Kompostlamanın diğer faydaları, şöyle izah edilir;

 • Taze dışkıda bulunan zararlı elementler, kompostlama sayesinde yok olur.
 • Dışkıdaki azot miktarı, dışkı organik gübre haline getirildikten sonra, zararsız hale gelir.
 • Kompostlama ile dışkıda bulunan, bakteri, mantar, virüs, sinek, solucan gibi organizmalar sıcaklıktan dolayı yok olur.
 • Kompostlanan hayvan dışkısı, pek çok zararlı özellikten kurtulur ve çevreye zarar vermeyen bir hale dönüşür.

iyiseo