Sıvı organik gübre, yapısında ekim için gerekli olan besin maddelerini organik bileşikler şeklinde bulunduran ve topraktaki fiziksel ve kimyasal yapıyı bitkiye uygun şekilde sunan organik bir üründür.

Organik sıvı gübre, biyolojik gübrenin bir diğer adıdır. Ekimi yapılan ürünlerin daha sağlıklı ve verimli olmasını sağlar. Sıvı gübre içerisinde yer alan besinler, mikroorganizmalar ve mineraller, bazı yıpranmış topraklar için oldukça faydalıdır. Sıvı gübre ile diğer gübrelerin farkı, aktivasyon sürecinin ve gübrenin toprağa yerleşme zaman zarfının, daha kısa olmasıdır. Bu sebeplerden dolayı organik sıvı gübrenin kullanımı son dönemlerde artmış vaziyettedir

Toprağın yapısının fiziksel ve kimyasal olarak düzenlenmesi sonucunda bitki besin maddelerini daha kolay bir şekilde almış olur. Organik sıvı gübreler, canlılara ait atıklar veya yan ürünlerden hazırlanmaktadır. Katı, toz ve sıvı şekilde seçenekleri mevcuttur.

Sıvı Organik Gübre Nasıl Oluşur?

Doğada var olan neredeyse her doğal ve sağlıklı olan madde gübre olarak kullanılabilir. Hayvan gübreleri, çeşitli bitkiler sıvı organik gübre olabilirler. Sıvı olan gübre buğdaydan da elde edilebilir. Sıvı gübrede, bitkinin gelişimini sağlayacak olan humik maddeler yer alır. Sıvı gübre ile katı gübrenin farkı, sıvısında bulunan, fulvik ve aminoasitlerin, mikro ve makro elementlerin yapısının, sıvı yani konsantre halde olmasıdır. Sıvı gübre içerisinde yer alan humik ve fulvik asitler, diğer gübrelere oranla daha fazla miktarda bulunur. Sıvı gübre de bulunan humik asitin görevleri şöyledir;

  • Humik asit, toprağı havalandırır, toprakta bulunan besinlerin bitki tarafından absorbisyonunu kolaylaştırır.
  • Tohumun çimlenmesini, köklerin oluşmasını ve gelişmesini sağlar.
  • Humik asitin bitkiler tarafından emiliminin sağlanması ile bitkiler daha uzun süre hayatta kalacaktır.

Fulvik asit, mantar adı verilen mikroorganizmaların üretiyor olduğu asidik bir moleküldür. Gübrenin sıvı halde olması, fulvik asit molekülünün bitkiye oldukça kısa bir sürede ulaşmasını sağlayacaktır. Bu molekül sayesinde, bitkinin emilimini gerçekleştirdiği besinler, bütün hücrelere eşit miktarda dağılacaktır.

Tarım’da Organik Sıvı Gübre’nin Önemi

Tarım sektöründe ve tarım bilimde gübrelemenin önemi herkes tarafından bilinir. Toprak, içeriğinde farklı maddeler barındırır. Bu maddeler, %45 inorganik, %5 organiktir. % 50 olarak geriye kalan kısım ise, su ve havadan oluşur. Türkiye’de yer alan toprak türünün genel özellikleri şu şekildedir;

  • Kir oranı ve PH derecesi normalden daha fazla,
  • Kireç miktarı olması gerekenin bir miktar daha üstünde,
  • Fosfor, azot ve diğer organik madde bakımından bir miktar eksik,
  • Çinko ve demir oranı az

Tarım sektörünün diğer ülkelere kıyasla daha geniş bir yelpazeye sahip olduğu bilinen Türkiye’de bulunan toprak türü, görüldüğü üzere, sanıldığı kadar verimli değildir. Tarım sektörünün kalkınması için toprakların yeterli ve oranlı bir şekilde gübrelenmesi gerekmektedir. Bitkiler, gelişmeleri için bir takım mutlak besin kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Bu besin kaynakları, doğal yöntemlerle elde edilmediğinde, tarımda kalite kaybı oluşur. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin toprakta doğal bir şekilde var olmamasının sebebleri şunlardır;

  • Uzun süreler boyunca ekim yapılan alanlarda, besinler bitkiler tarafından tüketildiğinden azalır.
  • Erozyon olan bölgelerde, toprakta bulunan yararlı maddeler erozyonla birlikte yok olmuştur.
  • Kullanılan azotlu gübreler, toprakta var olan doğal besinleri öldürür.

Bahsedilen sebepler, sağlıklı tarım yapılmasına engel olacaktır. Bu nedenle tarım ve ziraat bilimleri gelişmiştir. Ziraatçiler, toprağı yeterli seviyede besleyebilmek için yeni ve sağlıklı yöntemler geliştirirler. Sıvı gübre, bu yöntemlerden biridir.

Sıvı Organik Gübre Neden Tercih Edilmelidir?

Sıvı organik gübrenin yapısı, topraktaki aktivasyon diğer gübrelere göre daha hızlıdır. Kullanımı diğer gübrelere nazaran oldukça basittir. Kolaylığı da bu yüzden oldukça tercih edilmesine neden olmaktadır..

Sıvı organik gübreler toprağa enjekte edildiği andan itibaren topraktaki organik maddelerin yapısını artırır. Mikroorganizmalar artar ve bitkinin besin maddelerini bünyesine alması kolaylaşır. Toprakta yoğunluğu artan mikroorganizmalar sonucunda mikro biyolojik faaliyetler artar ve bu da ürün veriminin artması demektir. Organik gübrenin sıvı olması, içeriğindeki besin maddelerinin bitkiler tarafından daha kolay emilimini sağlar. Bu yüzden oldukça elverişlidir.

Ucuz Sıvı Gübre

Türkiye’nin en iyi sıvı organik gübrelerini sizler için araştırıyor ve ekiminize faydalı olacakları sizlere sunmaya çalışıyoruz. Ucuz sıvı gübre araştırması yaparken sitemizde yer alan sıvı gübreleri tercih etmenizde büyük fayda var. Biz çiftçi ve toprak dostu bir ekip olarak sizler için her zaman buradayız.